Formulier voor toestemming

Toestemming Online Portfolio

Toestemming Offline Portfolio

14 + 15 =

Privacyverklaring

Op deze pagina leg ik uit welke gegevens ik van vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb. Zijn er vragen dan kunt u VGFotografie (Vicky de Gruijter) bereiken via e-mail (info@vgfotografie) of via het telefoonnummer 06 1994 14 83. Ons postadres is Noorderparklaan 133, 2662 BZ Bergschenhoek. Conform wetgeving moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanwijzen, dat ben ik zelf: Vicky de Gruijter.

In het kort: als u mij inhuurt heb ik wat gegevens nodig om met u te kunnen communiceren, contact met u op te kunnen nemen, een cadeautje te kunnen sturen of om een factuur te kunnen verzenden. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb worden deze verwijderd zodra dat kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst).

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Als u mij inhuurt leg ik gegevens vast. Het is vaak zo dat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail of een inschrijf- of contactformulier. Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:

 • Voor- en achternaam
 • Adres- en factuur gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres, website en/of social media profielen
 • Overige (persoons)gegevens die u zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch)
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser, IP adres en apparaat type
 • Uiteraard; de foto’s die ik van u heb gemaakt

Waarom leg ik gegevens vast?

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

 • De boekhouding op orde te houden en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en voorwaarden van b.v. de Belastingdienst.
 • Met u te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor u mij hebt ingehuurd.
 • Op de juiste tijd en plaats te zijn op uw bruiloft, feest of reportage.
 • U te kunnen bellen of e-mailen.
 • Mijn nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden.
 • Om een album of een ander product aan u op te kunnen sturen.

Mijn website:

 • Analyseert uw gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Volgt uw surfgedrag over verschillende websites om daarmee het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoelang bewaar ik gegevens?

Wettelijk geregeld is dat gegevens uit mijn boekhouding zeven jaar bewaard moeten worden. Andere persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard.

Onder de rechtsgrond ‘’toestemming’’ vraag ik u via onze website een toestemmingsformulier in te vullen voor het gebruik van een of meerdere foto’s voor ons online en offline portfolio. Deze persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij uw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens omgaan. Voorbeeld: ik gebruik een online boekhoudprogramma. Het bedrijf dat dit voor mij verzorgt heeft met mij een overeenkomst gesloten over hoe ze deze gegevens gebruiken, een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Mijn website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruik ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld social media-bedrijven zoals Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering et cetera sturen naar info@vgfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op je verzoek te reageren.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Ik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vgfotografie.nl